2016: Drybarrows Hank

In 2016 zijn de afstammelingen van Drybarrows Hank beoordeeld.

Er zijn weinig nakomelingen van Drybarrows Hank, waarvan er bovendien maar weinig als driejarige op de keuring geweest zijn. Hierdoor is het moeilijk om hier een goed oordeel over te kunnen geven. De kwaliteit van het totaal aantal nakomelingen (veulens, enters, twenters en driejarige- en oudere dieren) is wel als voldoende beoordeeld.

Op basis van artikel 19 en 20 van het keuringsreglement is besloten om Drybarrows Hank een definitieve goedkeuring toe te kennen met een maximaal aantal jaarlijkse dekkingen van tien.

Mochten er in de toekomst meer oudere nakomelingen op de keuring beoordeeld zijn, dan is het mogelijk om met deze gegevens een heroverweging ten aanzien van de dekbeperking aan te vragen.

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes