2012: Smalltowns Eddy en Wellbrow Tommy

Op zaterdag 9 juni 2012 zijn er op verschillende locaties afstammelingen gekeurd van twee Fell pony hengsten. Van deze hengsten werden nakomelingen getoond van verschillende leeftijden. De hengsten waarvan de nakomelingen bekeken werden zijn:

 • Smalltowns Eddy van de heer F.J. Verlouw te Ammerzoden
 • Wellbrow Tommy van mevrouw N.R. van der Horn te Fochteloo

Alle hengsten voldoen volgens de inzichten van de jury aan de criteria om tot definitieve goedkeuring over te gaan; het bestuur van het NFPS heeft de adviezen van de keurmeesters overgenomen.

Hieronder de protocollen.

Protocol afstammelingen Smalltowns Eddy 528014200000067

Smalltowns Eddy
 • Rastype: goed
 • Bouw: goed
 • Bespiering: voldoende
 • Beenwerk: voldoende
 • Stap: ruim voldoende
 • Draf: ruim voldoende
 • Conclusie: goed verbeterend gefokt

Algemene indruk

De nakomelingen laten gelet op de rastypische eigenschappen voldoende rasuitstraling zien waarbij enkele aanzienlijk boven het gemiddeld. Een enkeling “miste” wat behang. De reden is waarschijnlijk dat ze in het dagelijks bestaan in groepsverband doorbrengen. Exterieurmatig is er veel uniformiteit. Veelal staan ze in goede verhoudingen, soms een kort kruis, gerekt, iets achter de massa. Het beenwerk is droog met –op een enkeling na- voldoende bot. Het zijn gemiddeld gezien goede bewegers. Gemiddeld is er sprake van een ruime stap. Nagenoeg allemaal stappen ze correct. De souplesse is wisselend. In draf tonen ze voldoende ruimte. Ze kunnen wat meer actief zijn, waardoor sommigen wat vlak door de baan gaan. Opvallend zijn de goed gevormde hoeven.

Op grond van de waarnemingen en de doelstelling van het Fell stamboek kunnen we concluderen dat de hengst voldoende verbeterd zowel op ras als in beweging. Wij adviseren de hengst definitief goed te keuren.

Protocol afstammelingen Wellbrow Tommy FP70459C

Wellbrow Tommy
 • Rastype: goed
 • Bouw: goed
 • Bespiering: voldoende
 • Beenwerk: voldoende
 • Stap: ruim voldoende
 • Draf: ruim voldoende
 • Conclusie: goed verbeterend gefokt

Algemene indruk

De groep nakomelingen vormt een representatief uniform geheel. De rastypische eigenschappen vallen op. De bouw is goed te noemen, sommigen met opvallende doorlopende schoft, lange schouder, mooie gesloten bovenlijn. Het beenwerk is goed alhoewel enkele nakomelingen toch wat fijn beenwerk tonen maar wel voldoende droog. De beweging, stap en draf, is goed. De nakomelingen laten ruimte zien, gaan nagenoeg allemaal correct met voldoende souplesse. Aandachtspunt bij de beweging is dat stap en draf wel iets actiever kan.

Op grond van de waarnemingen en de doelstelling van het Fell stamboek kunnen we concluderen dat de hengst voldoende verbeterd zowel op ras als in beweging. Wij adviseren de hengst definitief goed te keuren.

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes