Dekkingen en geboortes

Veulenregistratie

De merriehouder
Wanneer u uw merrie laat dekken door een bij het NFPS goedgekeurde dekhengst, ontvangt u van de hengstenhouder een dekovereenkomst met een deknummer, uitgegeven door het NFPS.
Zodra uw veulen geboren is, meldt u dit binnen 2 weken na de geboorte aan het stamboekbureau. Uw veulen wordt dan geregistreerd en u vraagt hiermee meteen het paspoort aan. U kunt de geboorte van uw veulen melden via de pagina ‘Geboortemelding veulen‘.

Het stamboekbureau controleert of uw veulen aan alle voorwaarden voldoet om opgenomen te kunnen worden in het veulenboek. Dit is afhankelijk van de ouderdieren.
– Voor de merrie geldt, dat deze moet zijn opgenomen in het stamboek en dat het DNA van de merrie getest is (zie pagina ‘DNA afstammingsonderzoek’).
– De hengst moet over een door het NFPS of FPS uitgegeven licentie beschikken. Alle bij het NFPS goedgekeurde hengsten zijn terug te vinden op de pagina ‘goedgekeurde hengsten’.

Indien uw merrie (en/of de hengst) niet aan de voorwaarden voldoet, wordt het veulen opgenomen in het register of krijgt het in sommige gevallen een neutraal paspoort.

Chippen en registreren
Het stamboekbureau zal ook contact met u opnemen voor het chippen en schetsen van uw veulen. Indien gewenst kan het stamboekbureau u helpen zoeken naar een paspoortconsulent bij u in de regio. U kunt het veulen ook laten chippen/schetsen op de jaarlijkse merrie-,veulen- en ruinenkeuring in september (hier krijgt u korting).
U mag het chippen en schetsen ook zelf regelen, mits het chippen/schetsen uitgevoerd wordt door een I&R geregistreerde chipper/dierenarts (paspoortconsulent). Een overzicht van geregistreerde dierenartsen vindt u hier.

Chippen mag vanaf een leeftijd van 6 weken. Ieder paard moet binnen 6 maanden na geboorte over een paardenpaspoort met bijbehorende chip beschikken. Zorg er daarom voor dat u uw veulen tijdig laat chippen/schetsen!

Kosten
De kosten voor registratie van een veulen/pony, inclusief paspoort en chippen, kunt u vinden in de tarievenlijst.

De hengstenhouder
Op het moment dat uw hengst wordt goedgekeurd bij het NFPS, ontvangt u van het stamboekbureau een voorraad dekbonnen. Uw hengst mag zoveel dekken als dat de licentie toelaat. Voor hengsten met een beperkte deklicentie betekent dit meestal maximaal 10 dekkingen per jaar. Nadat de dekking heeft plaatsgevonden geeft u het witte en het roze formulier mee aan de merriehouder.
Het gele formulier is voor uw eigen administratie. Het blauwe formulier stuurt u vóór 1 november van het desbetreffende jaar naar het stamboekbureau. Per dekking betaalt u een afdracht.

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes