Paspoortzaken

Overschrijven paspoort

Bij de aanschaf van uw Fell Pony adviseren wij om de pony op uw naam over te laten schrijven. In geval van nood (bijvoorbeeld wanneer een pony is losgebroken of bij een meldingsplichtige ziekte onder de paardenpopulatie) kan de overheid de gegevens van de laatst geregistreerde eigenaar bij ons opvragen.
Daarnaast is het natuurlijk voor het registratiesysteem van het stamboek belangrijk om te weten wie de huidige eigenaar van de pony is. Als u met uw pony wilt deelnemen aan een van onze keuringen is het verplicht om de pony voorafgaand aan de keuring op uw naam overgeschreven te hebben.

U kunt uw pony op uw naam overschrijven door het paardenpaspoort samen met uw adresgegevens (mits nog niet bekend bij het stamboek) op te sturen naar het stamboekbureau:
Stamboekbureau NFPS
T.a.v. J. de Hoogh
Wielstraat 11
5109TK ’s Gravenmoer

De penningmeester zal u vervolgens een factuur toesturen. Het paspoort wordt standaard met track & trace naar u retour gestuurd. Indien gewenst kan dit ook aangetekend. U betaalt dan zelf het geldende PostNL tarief.

Het overschrijven van het paspoort kost €20 exclusief verzendkosten. Niet-leden betalen een toeslag van €17,50.

Duplicaat paspoort

Elke pony dient een correct en geldig paspoort te hebben. De enige uitzondering betreft een veulen van maximaal 6 maanden oud die aan de voet van de moeder loopt.

Wanneer u een pony aanschaft waarbij geen paspoort is, bent u in feite in overtreding.

Wanneer u niet beschikt over een paspoort, terwijl blijkt dat voor de betreffende pony reeds een paspoort is uitgegeven, zult u zelf in eerste instantie op zoek moeten gaan naar het bestaande originele paspoort. Een duplicaat van het paspoort mag namelijk niet zonder meer worden uitgegeven.

Als het originele paspoort van uw pony kwijt is, dan moet u een duplicaat paspoort aanvragen bij de paspoortuitgevende instantie die het originele paspoort heeft uitgegeven. Indien uw pony een Engels paspoort heeft dat is uitgegeven door de Fell Pony Society (FPS), moet u m.i.v. 1-1-2021 (ivm de Brexit) een duplicaat paspoort bij het NFPS aanvragen.

U kunt het duplicaat paspoort schriftelijk of per e-mail aanvragen bij het stamboekbureau. De gegevens van uw Fell Pony zijn bij ons bekend.
Uw pony zal vervolgens (opnieuw) geschetst moeten worden door een I&R geregistreerde chipper/dierenarts. Deze zal meteen het chipnummer van uw pony controleren. Indien gewenst kan het stamboekbureau u helpen zoeken naar iemand bij u in de regio.

Zodra de schetsformulieren bij het stamboekbureau binnen zijn duurt de procedure voor afgifte van het duplicaat paspoort maximaal 4 weken. Paarden met een duplicaat paspoort worden uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie.

De kosten voor een duplicaat paspoort bedragen €75, exclusief verzendkosten. Niet-leden betalen een toeslag van €17,50.

Registratie buitenlandse paspoorten

Door de huidige eisen van de EU-verordening is het verplicht om paarden en pony’s met buitenlandse paardenpaspoorten te registreren in Nederland. 

Elk paard dat langer dan 90 dagen in Nederland verblijft moet geregistreerd staan in de RVO-databank. Als paarden tijdelijk (niet langer dan 90 dagen) in Nederland verblijven in verband met wedstrijden of fokkerij-activiteiten hoeft dit niet.

Wordt een paard geïmporteerd dan moet het paspoort bij een ppi (paspoortuitgevende instantie) in Nederland worden geregistreerd. Dit moet binnen 30 dagen nadat het paard is ingevoerd. De paspoortuitgevende instantie zal controleren of het paspoort aan de huidige eisen van de EU-verordening voldoet.

Een aanvraag moet bij het stamboeksecretariaat worden ingediend via het formulier ‘registratie gegevens buitenlandse paspoorten’ en vergezeld gaan van het betreffende paspoort. U kunt het paspoort dan ook meteen op uw naam laten overschrijven.

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes