DNA afstammingsonderzoek

In Nederland wordt van de Fell Pony’s waarmee gefokt wordt de afstamming gecontroleerd door middel van een DNA test. Op deze manier kan onomstotelijk worden vastgesteld dat de afstamming van een dier klopt.

  • Wanneer een merrie voor het eerst voor de fok gebruikt wordt, is het verplicht dat er DNA van de merrie afgenomen wordt. Dit is van belang, zodat het veulen in de toekomst ook voor de fok gebruikt kan worden. Let hier op wanneer de merrie onverhoopt komt te overlijden.
  • Ook voor hengsten die aangeboden worden voor het verkrijgen van een deklicentie is een DNA test verplicht. Wanneer de afstamming niet te controleren is, kan de hengst geen deklicentie krijgen. Voor hengsteneigenaren die overwegen hun hengst op de keuring aan te bieden, is het zaak om ruim van te voren de DNA afstamming te laten controleren, zeker als het DNA van de ouderdieren nog niet bekend is (bijvoorbeeld bij een hengst die geïmporteerd is uit het buitenland)!
  • Als u overweegt om dieren uit het buitenland te importeren, dan is het verstandig om voorafgaand aan de koop te controleren of het DNA van de ouderdieren al is vastgelegd. LET OP! Controleer altijd of DNA van zowel het vaderdier als het moederdier bekend is! Dit wordt in bijvoorbeeld Engeland niet standaard gedaan. Bij bijvoorbeeld hengsten met een UK deklicentie is het in de UK niet verplicht dat de volledige afstamminge (tegen vader én moeder) gecontroleerd wordt. VOOR EEN NEDERLANDSE LICENTIE IS DIT WEL VERPLICHT!
  • Per 1-1-2020 is het verplicht dat er DNA van de merrie afgenomen wordt om de afstamming te controleren wanneer deze op de keuring aangeboden wordt voor stamboekopname.

Heeft u een dier waarvan u niet weet of het DNA bekend is, dan kunt u contact opnemen met het stamboekbureau.

Hoe gaat de DNA test in zijn werk?

De DNA test wordt uitgevoerd door haren uit de manen van de pony te trekken, u kunt dit zelf doen. Er zijn minimaal 20-30 haren nodig, inclusief de haarwortels. Uit deze haarwortels wordt door het Van Haeringen Instituut DNA gehaald, dat wordt vergeleken met het DNA van de ouderdieren.

U kunt de haren in een plastic zakje doen, zorg ervoor dat u de naam van de pony duidelijk leesbaar op het zakje zet. Desgewenst zijn er zakjes met etiketten beschikbaar via de vereniging. Vul het FORMULIER in en stuur dit samen met de haren op (adres: zie formulier). Na betaling van de factuur zal het DNA naar het Van Haeringen Instituut verzonden worden voor verdere afhandeling.

Let op: Voor goede afhandeling van de DNA test, is het van belang dat de formulieren VOLLEDIG EN CORRECT IN BLOKLETTERS zijn ingevuld. Dat betekent dat de namen en registratienummers van de pony plus de ouderdieren voluit geschreven moeten worden. Ook moet de juiste code op het formulier vermeld staan. De code P200 staat al op het formulier aangegeven, aangezien dit de standaard gebruikte code is. Een volledige lijst van codes m.b.t. DNA onderzoek vindt u hieronder:
P200 afstammingsonderzoek
P201 vaderschapsonderzoek
P202 moederschapsonderzoek
P205 profiel vastleggen (dus niet tegen ouderdieren controleren)

Niet correct, onvolledig of onleesbaar ingevulde formulieren kunnen NIET in behandeling genomen worden. Dit wordt niet geaccepteerd door het Van Haeringen Instituut.

Per 1 april 2019 heeft het Van Haeringen Instituut de regels voor DNA onderzoek aangescherpt. In het verleden werd er bij twijfel over de afstamming als service gratis een hertest gedaan. Hier is het Van Haeringen Instituut mee gestopt. Indien er geen match gemaakt kan worden tussen het DNA profiel van de pony en (een van) de opgegeven ouderdieren en er aanvullende tests uitgevoerd moeten worden, zal er PER TEST betaald moeten worden. Wanneer u niet zeker bent van een afstamming, is het zaak hier rekening mee te houden!

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes