2005: Heltondale Crown, Heltondale Prince III en Sleddale Eddie

Op zaterdag 24 september 2005 zijn er op drie locaties afstammelingen gekeurd van drie Fell pony hengsten. Van deze hengsten werden nakomelingen getoond van verschillende leeftijden. De volgende hengsten zijn door hun eigenaar voor de afstammelingenkeuring aangemeld:

Alle hengsten voldoen volgens de inzichten van de keurmeesters aan de criteria om tot definitieve goedkeuring over te gaan; het bestuur van het NFPS heeft dan ook de adviezen van de keurmeesters overgenomen.

Hieronder de protocollen.

Protocol afstammelingen hengst Heltondale Crown FP751C*

Heltondale Crown
 • Rastype: ruim voldoende
 • Bouw:  ruim voldoende
 • Bespiering:  ruim voldoende
 • Beenwerk:  ruim voldoende
 • Stap:  voldoende (kort)
 • Draf:  voldoende (kort)
 • Conclusie:  handhaaft niveau en fokt weinig verbeterend

Algemene indruk

Een wisselende groep nakomelingen, die in totaliteit ruim voldoende ras hebben, maar in het geheel wat uniformiteit missen. Met name de veulens stonden te eenvoudig in rastype en bespiering. Bij de jaarlingen was in rastype en bespiering verbetering zichtbaar. De oudere merries stonden goed in het rastype. Het beenwerk is bij alle nakomelingen voldoende, waarbij de jaarlingen er in positieve zin uitspringen. De bewegingen zijn bij de veulens matig. Ze zijn kort in stap en draf en missen kracht. Bij de jaarlingen was ook op dit onderdeel verbetering zichtbaar. Bij de oudere nakomelingen is de bewegingsvorm ruim voldoende qua kracht. Wel mochten alle nakomelingen meer ruimte hebben in stap en draf. Heltondale Crown is een vijftienjarige tweede premiehengst met een kleur die verder in de Nederlandse populatie niet voorhanden is. Verder komen de nakomelingen bij het ouder worden goed in het ras te staan en winnen aan kracht in de bewegingen.

Gelet op het voorgaande geven wij het advies tot definitieve goedkeuring.

Protocol afstammelingen Heltondale Prince III FP50830C*

Heltondale Prince III
 • Rastype: ruim voldoende
 • Bouw:  ruim voldoende
 • Bespiering:  ruim voldoende
 • Beenwerk:  ruim voldoende
 • Stap:  goed
 • Draf:  goed
 • Conclusie:  verbeterend gefokt

Algemene indruk

Een royaal ontwikkelde, ruim voldoende groep nakomelingen. De groep bestond uit grote, sterke pony’s die iets meer rasadel mochten tonen. In bouw zijn ze sterk en degelijk. Wel werd bij een aantal nakomelingen een kort kruis geconstateerd. Het beenwerk is ruim voldoende van kwaliteit. Bij twee nakomelingen kon het spronggewricht even mooier zijn gevormd. In de bewegingen heeft de hengst goed werk verricht. Zowel de stap als de draf is als goed te omschrijven. In de doorfok moet bij de nakomelingen de nadruk wat meer op het rastype komen te liggen.

Gelet op het feit dat Heltondale Prince III een tweede premiehengst is en aan de doelstelling binnen de fokkerij voldoet, het fokken van een rastypische, goed bewegende Fell Pony, geven wij het advies tot definitieve goedkeuring.

Protocol afstammelingen hengst Sleddale Eddie FP50762C

Sleddale Eddie
 • Rastype: goed
 • Bouw:  goed
 • Bespiering:  ruim voldoende
 • Beenwerk:  ruim voldoende
 • Stap:  voldoende (kort)
 • Draf:  voldoende (even stug in achterbeengebruik)
 • Conclusie:  handhaaft zijn eigen niveau en fokt licht verbeterend

Algemene indruk

Een goede rastypische groep nakomelingen met rasuitstraling en een goede bouw. Het beenwerk voldoet aan de gestelde eisen. Wel werd bij twee nakomelingen een te recht achterbeen geconstateerd. In beweging is de stap correct, maar mocht meer ruimte en souplesse tonen. De draf is voldoende qua ruimte, maar er mocht even meer kracht en buiging in het achterbeengebruik zijn. In rastype heeft de hengst goed werk verricht. Wel moet in de doorfok een aantal generaties op goede bewegingen worden geselecteerd. Sleddale Eddie is een tweede premiehengst. In viriliteit behoort hij tot de beteren binnen de populatie.

Gelet op het voorgaande en gezien het gegeven dat er van Sleddale Eddie nog geen syndroomveulens zijn geboren, geven wij het advies tot definitieve goedkeuring.

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes