Keuringsreglement en Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

 • Het Nederlands Fell Pony Stamboek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongelukken en schade (zowel directe als indirecte) die, in welke vorm dan ook, in de manege, op het terrein dan wel daarbuiten mochten voorkomen.
 • Deelname en bezoek aan de keuring geschiedt geheel voor eigen risico.
 • Door inschrijving geven deelnemers toestemming voor publicatie van persoonsgegevens.
 • Hoofdnummers kunnen worden afgehaald bij het secretariaat. Het paspoort dient te worden afgegeven.
 • Inschrijfgeld dient betaald te zijn voorafgaand aan de keuring.
 • Alle deelnemende pony’s (veulens uitgezonderd) moeten zijn ingeënt tegen influenza; de eigenaar overlegt ter controle het inentingsboekje dan wel het paspoort. Het ontbreken van een geldig inentingsbewijs heeft uitsluiting van de pony tot gevolg.
 • Alle deelnemers dienen op tijd bij de ring aanwezig te zijn met hun pony’s en moeten zich melden bij de ringmeester. Slechts één deelnemer in de keuringsbaan bij de individuele keuringen.
 • De eigenaar is er voor verantwoordelijk dat een pony op de eerste oproep van de ringmeester voor de lineaire score / de veterinair of de keuring in de baan aanwezig is. De eigenaar kan zich niet verschuilen achter het feit dat de door hem beoogde voorbrenger nog met een andere pony bezig is. Bij het niet-tijdig verschijnen, volgt uitsluiting van de desbetreffende pony.
 • In de keuringsbaan mogen de manen en de staart niet zijn ingevlochten.
 • Voorbrengers en begeleiders dragen een wit overhemd en een witte broek. Een rode of blauwe das, of een das met het verenigingslogo erop, is verplicht.
 • De begeleiders dienen zich bij het rondstappen achter de pony te bevinden en mogen zich niet ophouden tussen de jury en de pony.
 • Alle deelnemers moeten zich houden aan de instructies van bestuur, jury en/of ringmeesters.
 • Op na waarschuwing volgehouden ongewenst gedrag van voorbrengers / eigenaren ten opzichte van de pony’s in de vooropstelling volgt uitsluiting door of vanwege het bestuur.

Hengstenkeuring:

 • Het bestuur heeft de leden van de keuringscommissie het recht toegekend om zich desgewenst door het betasten van de pony een indruk te vormen van het toilet waarin de pony ter keuring wordt voorgebracht.
 • Alle hengsten van drie en vijf jaar zullen worden gemeten, evenals oudere hengsten voor stamboekopname. De maximale hoogte van driejarigen is 140 cm.
 • De voor stamboekopname aangeboden hengsten dienen zonder ijzers te worden aangeboden.
 • De hengsten dienen aan het bit en met een wit hoofdstel te worden voorgebracht.
 • Goedgekeurde hengsten kunnen vanaf het jaar waarin ze 12 worden als alternatief aan de lange lijnen getoond worden.
 • Eigenaren van definitief goedgekeurde hengsten krijgen de mogelijkheid hun hengst naar eigen goeddunken aan het publiek te tonen. De hengst krijgt om zo te zeggen in letterlijke zin vrij baan. Deze presentatie is niet aan het oordeel van de jury is onderworpen. Eigenaren wordt de mogelijkheid wordt geboden om via de geluidsinstallatie over de hengst en over de uitgevoerde acties het publiek mee te delen wat zij kwijt willen.

Kampioenschappen hengstenkeuring:

Dagkampioen en reservekampioen: Het kampioenschap wordt gehouden tussen de definitief goedgekeurde hengsten en alle hengsten die tijdens de keuring een eerste premie behalen. De hengst die als tweede geplaatst wordt, behaalt de titel reservekampioen. De op kop geplaatste hengst wordt aangewezen als dagkampioen.

Merriekeuring:

 • Voor merries die komen voor stamboekopname geldt, dat het DNA voorafgaand aan de keuring getest moet zijn en de uitslag bekend moet zijn bij het stamboeksecretariaat.
 • Alle merries van drie en vijf jaar zullen worden gemeten, evenals oudere merries die voor stamboekopname aangemeld zijn.
 • Alle pony’s dienen voorgebracht te worden met een wit halster en halstertouw.
 • Merries die al zijn opgenomen in het stamboek kunnen vanaf het jaar waarin ze 12 worden als alternatief aan de lange lijnen getoond worden.

Kampioenschappen merriekeuring:

Veulenkampioen: Uit de kopnummers van de veulenrubrieken met een veulenpremie. Registerveulens mogen meedoen aan plaatsing in hun rubriek, maar worden niet geprimeerd en kunnen niet deelnemen aan het kampioenschap.

Jeugdkampioen: Uit de kopnummers van de enter- en twenterrubrieken met een enterpremie/twenterpremie.

Kampioen Stamboekmerries: Uit de kopnummers van de rubrieken stamboekmerries en merries voor stamboekopname, met een eerste premie.

Ruinenkampioen: Ruinen met een eerste premie.

Dagkampioen: Voor het dagkampioenschap worden uitgenodigd:
de veulenkampioen
de jeugdkampioen
– de kampioen stamboekmerries

Erekampioen:
Deze rubriek bestaat uit voormalige en huidige dagkampioenen stamboekmerries. Deelnemers aan het erekampioenschap worden eerst gekeurd (de voormalige dagkampioenen) en in catalogus volgorde opgesteld. De huidige dagkampioen komt dan ook in de ring en daarna is de strijd om het erekampioenschap.

Rozetten

Veulen-, enter- en twenterpremie: oranje

Veulen-, enter- en twenter zonder premie: paars

Stamboekpony’s 1e premie: rood/wit/blauw

Stamboekpony’s 2e premie: oranje

Stamboekpony’s 3e premie: rood

Keuringsreglement

Het volledige keuringsreglement en stamboekreglement vindt u HIER.

Enkele bepalingen uit het Keuringsreglement:

Artikel 7 – stamboekopname

De toegekende waarderingen hebben de volgende betekenis:
Vier: zeer onvoldoende
Vijf: onvoldoende
Zes: voldoende
Zeven: ruim voldoende
Acht: goed
Negen: zeer goed
Tien: uitmuntend

Artikel 11 – Premiegrenzen

Aan een in het stamboek ingeschreven pony kan een premie worden toegekend op grond van de volgende voorwaarden:

Bij het behalen van 45 punten of meer op de onderbalk: een eerste (1e) premie;
Bij het behalen van 40-44 punten op de onderbalk: een tweede (2e) premie;
Bij het behalen van 35-39 punten op de onderbalk: een derde (3e) premie;

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes