Algemene informatie

De vereniging

In het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn de eerste Fells uit Engeland geïmporteerd. Al gauw daarna, in 1995, hebben de liefhebbers van dit bijzondere ponyras de vereniging opgericht. De kleine, maar actieve en elk jaar nog groeiende vereniging is sindsdien met veel inzet bezig de belangen van dit unieke ponyras te behartigen. Zo is er beleid ontwikkeld dat zich ten doel stelt een pony te fokken die de rastypische eigenschappen van deze bergpony vertoont en tegelijkertijd goed kan bewegen.

Het stamboek is in 1997 officieel erkend als dochterstamboek van het Engelse moederstamboek, The Fell Pony Society. Dat houdt in dat de rasbeschrijving van dit stamboek wordt gerespecteerd. Regelmatig nemen Engelse keurmeesters deel aan de Nederlandse keuringen en op bestuurlijk niveau zijn er goede en regelmatige contacten.

Jaarlijks houdt de vereniging in het voorjaar een hengstenkeuring en in het najaar een merrie- en veulenkeuring. Sinds enkele jaren is er bovendien ieder najaar een succesvolle Fell Pony dag, waarbij zowel onder het zadel als aangespannen tegen elkaar gestreden kan worden. In 2016 zijn de sportpredikaten ontwikkeld en is de eerste Fell Pony sportdag gehouden. Ook worden fokkersavonden georganiseerd, waarop bestuur en leden van gedachten wisselen over de binnen het stamboek te volgen koers. Met zekere regelmaat is het promotieteam van het stamboek actief aanwezig op paardenevenementen.

In het magazine ‘Felletje’, dat driemaal per jaar verschijnt, worden de leden van de vereniging op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het ras en de vereniging.Adverteren in het Felletje? Neem contact op met de Redactie.

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes