Merrie-, veulen- en ruinenkeuring 2018

Zaterdag 8 september 2018 vond de 23ste merrie- en veulenkeuring van het Nederlands Fell Pony Stamboek plaats. Na een aantal jaar gebruik te hebben kunnen maken van de manege in Wezep, had deze aangegeven per 2018 niet langer beschikbaar te zijn. Dit jaar werd de keuring daarom voor het eerst gehouden bij Manege de Deltaruiters in IJsselmuiden. Het adres was wat lastig te vinden. De deelnemers die het adres van de ingang / parkeerplaats aan de Oosterlandenweg aanhielden reden er vlot naartoe. Deelnemers (en bestuursleden) die het officiële adres in hun navigatie invoerden, reden echter een “toeristisch rondje” door IJsselmuiden … mochten we in de toekomst vaker van deze locatie gebruik gaan maken, dan zullen we als bestuur extra aandacht besteden aan de routebeschrijving! De Deltaruiters gaan overigens als alles goed gaat volgend jaar naar een volledig nieuwe hal verhuizen. 

Na vragen vanuit de leden is op de laatste ALV besloten om dit jaar voor het eerst ook een ruinenkampioenschap te organiseren. Alle ruinen die een eerste premie halen, kunnen hieraan meedoen.

Het aantal aanmeldingen voor deze keuring viel dit jaar helaas tegen. Wellicht dat dit mede aan de datum lag (vroeger in de maand), of aan de veranderde locatie? We hopen in ieder geval volgend jaar meer deelnemers te zien. Daarnaast waren er ook 4 afmeldingen nadat de catalogus al samengesteld was. Uiteindelijk hebben we 35 pony’s in de ring mogen ontvangen.

Een overzicht van alle deelnemers vindt u in de catalogus (n.b. nrs 23, 27, 30 en 35 waren afwezig).

Keuringsverslag

Veulenkampioen:

Doordat er wat vertragingen ontstonden door het niet kunnen vinden van de juiste locatie, werd er uiteindelijk iets later gestart dan normaal. De keuring begon met de veulenrubrieken. In alle rubrieken was de kwaliteit over het algemeen goed te noemen. Er was helaas één veulen (Bonnerhofs Dante) dat op advies van de jury teruggetrokken werd, omdat ze niet rad liep. Wellicht tijdens het transport opgelopen? Spijtig voor de eigenaar, die overigens wel nog de nodige lof van de jury ontving. Deze gaf aan dat het een mooi veulen was, dat anders ook nette punten had gekregen. Vrijwel alle veulens ontvingen een veulenpremie, waarbij sommige dieren ook hoge punten kregen. 

Uiteindelijk werden in de vier verschillende rubrieken de volgende veulens op kop gezet: Desperado Da Casa Vlietlanden, Dynamite Da Casa Vlietlanden, Capri’s Stella Da Casa Vlietlanden (alledrie van mevr. Matla (Tiben)) en Cynthia van het Hoornerveen van dhr. Haas. Deze kopveulens mochten de strijd aangaan om het veulenkampioenschap. 

Tot veulenkampioen 2018 is door de jury uitgeroepen: Capri’s Stella Da Casa Vlietlanden (v. United Kingdom Da Casa Vlietlanden) van mevr. Matla uit Medemblik. Dit zeer rastypische, mooi vrouwelijke veulen scoorde net wat beter dan haar concurrenten en mocht later op de dag terugkomen voor de strijd om het dagkampioenschap.

Veulenkampioen: Capri’s Stella Da Casa Vlietlanden van mevr. Matla uit Medemblik

Jeugdkampioen:

Er deden dit jaar vier entermerries en twee twentermerries mee om het jeugkampioenschap. Gelet op de punten kan wel gezegd worden dat deze dieren elkaar niet veel ontliepen. Bij de enters werd Wildhoeve Bunty van dhr. Ottink op kop geplaatst en bij de twenters Guards Lady van dhr. Dob. Deze twee merries mochten terugkomen voor het jeugdkampioenschap. Uiteindelijk koos de jury voor de tweejarige Guards Lady (v. Quarryhouse Gay Gordon) van dhr. Dob. Ook deze merrie heeft zich hiermee gekwalificeerd voor deelname om het dagkampioenschap.

Jeugdkampioen: Guards Lady van dhr. Dob uit Uithuizen

Kampioenschap ruinen:

Dit jaar was er voor het eerst sprake van een ruinenkampioenschap. Ruinen die op kop geplaatst worden én een eerste premie behalen, mogen hieraan meedoen. Helaas was er dit jaar maar één rubriek, waarbij er last-minute ook nog een dier afgemeld werd. Aldus bleef er maar één deelnemer over: Knillis van het Westerkwartier. Deze ruin werd uiteraard op kop geplaatst, maar om ook tot ruinenkampioen uitgeroepen te mogen worden, was een eerste premie wel voorwaarde. De jury was echter vol lof over deze zeer rastypische pony, wat resulteerde in een totaalscore van 48 punten. Daarmee werd een ruime eerste premie gehaald en is dus tot allereerste ruinenkampioen uitgeroepen: Knillis van het Westerkwartier (v. Sleddale Eddie) van dhr. Postma uit Marum. 

Uiteraard hoopt het bestuur volgend jaar meer ruinen op deze keuring te mogen zien.

Ruinenkampioen: Knillis van het Westerkwartier van dhr. H.H. Postma uit Marum

Kampioenschap stamboekmerries:

Er zijn altijd meerdere rubrieken voor stamboekmerries en merries die dit jaar in het stamboek opgenomen worden. De kopnummers van die verschillende rubrieken met een eerste premie, komen in aanmerking voor het kampioenschap stamboekmerries.

De volgende merries werden in hun rubriek op kop geplaatst en kregen tevens een eerste premie: de driejarige Zenna van de Vinkwijk van mevr. Matla, de vierjarige Rebredca-Wonder, eveneens van mevr. Matla, de vierjarige stermerrie Wiranda van Nuova van dhr. Dob, de negenjarige Odd van mevr. Van Dellen en de vijftienjarige Heather Bonny van de Wijnvoorden van mevr. Traa. De zesjarige Shakyra van het Hoornerveen van dhr. Dik stond in haar rubriek op kop, maar kwam helaas niet verder dan een tweede premie. Deze laatste pony deed daarom niet mee om het kampioenschap.

Tot kampioen stamboekmerries 2018 werd uitgeroepen Wiranda van Nuova van dhr. Dob uit Uithuizen! Zij mocht dus ook terugkomen voor het dagkampioenschap.

Kampioen stamboekmerries 2018:  Wiranda van Nuova van dhr. Dob uit Uithuizen

Dagkampioen:

Het dagkampioenschap ging tussen de veulenkampioen Capri’s Stella Da Casa Vlietlanden, de jeugdkampioen Guards Lady en de kampioen stamboekmerries Wiranda van Nuova. Hoewel de jury van alledrie de dieren erg gecharmeerd was, koos men uiteindelijk unaniem voor de kersverse veulenkampioen. Daarmee is de dagkampioen 2018 geworden: Capri’s Stella Da Casa Vlietlanden van mevr. Matla uit Medemblik!  

Dagkampioen 2018:  Capri’s Stella Da Casa Vlietlanden van mevr. Matla uit Medemblik

Erekampioen:

Tijdens het erekampioenschap strijden voormalige dagkampioenen tegen de nieuw uitgeroepen dagkampioen (mits dat een stamboekmerrie is). De volgende pony’s deden mee voor het erekampioenschap: De zevenjarige Wildhoeve Ruby van dhr. Ottink, de tienjarige Nena van het Westerkwartier van mevr. Looijen, de veertienjarige Jacintha van het Hoornerveen van dhr. Haas en de vijftienjarige Hilsa Estella Jewel van mevr. Matla. De jury was zeer te spreken over dit “neusje van de zalm”, allevier deze dieren zijn zeer rastypisch en hebben bewezen hun sporen verdiend. Uiteindelijk werd tot erekampioen 2018 uitgeroepen: Nena van het Westerkwartier (v. Wildhoeve Boy) van mevr. Looijen uit Wijnjewoude!

Erekampioen 2018: Nena van het Westerkwartier van mevr. Looijen uit Wijnjewoude

Overzicht kampioenen

Veulenkampioen:Capri’s Stella Da Casa Vlietlanden
Jeugdkampioen:Guards Lady
Kampioen ruinen:Knillis van het Westerkwartier
Kampioen stamboekmerries:Wiranda van Nuova
Dagkampioen:Capri’s Stella Da Casa Vlietlanden
Erekampioen:Nena van het Westerkwartier


Keuringsresultaten per rubriek:

Veulens:

Hengstveulens <15 meiPlaatsRastypeBouwBespieringBeenwerkStapDrafPuntenPremie
Desperado Da Casa Vlietlanden18887,57846,5veulen
Wildhoeve Dimitri287,5787845,5veulen
Crummock Chester3777,576,57,542,5veulen
Hengstveulens >15 meiPlaatsRastypeBouwBespieringBeenwerkStapDrafPuntenPremie
Dynamite Da Casa Vlietlanden18,587,57,57,5847veulen
Cash Da Casa Vlietlanden2887,57,578,546,5veulen
Donnel Romero ’t hoge wold377,576,57742veulen
Ceder van ’t Faan4776,56,566,539,5
Merrieveulens <15 meiPlaatsRastypeBouwBespieringBeenwerkStapDrafPuntenPremie
Capri’s Stella Da Casa Vlietlanden18,5887,57,5847,5veulen
Wildhoeve Carpe Diem288877,5745,5veulen
Bonnerhofs Danteteruggetrokken
Merrieveulens >15 meiPlaatsRastypeBouwBespieringBeenwerkStapDrafPuntenPremie
Cynthia van het Hoornerveen18,57,57,57,57,57,546veulen
Chantal van Nuova287,57,57,57,5846veulen
Duchess Da Casa Vlietlanden37,57,57,5778,545veulen

Enters:

EnterPlaatsRastypeBouwBespieringBeenwerkStapDrafPuntenPremie
Wildhoeve Bunty1887,5877,546enter
Wildhoeve Britt287,5787,57,545,5enter
Belle3888876,545,5enter
Heart’s Desire Blesta47,577,57,57743,5enter

Twenters:

TwenterPlaatsRastypeBouwBespieringBeenwerkStapDrafPuntenPremie
Guards Lady188877,57,546twenter
Anika van Nuova287,587,577,545,5twenter

Driejarige merries voor stamboekopname:

MerriePlaatsRastypeBouwBespieringBeenwerkStapDrafPuntenPremie
Zenna van de Vinkwijk187,57,5887,546,51

Vier- en vijfjarige stamboekmerries en merries voor stamboekopname:

MerriePlaatsRastypeBouwBespieringBeenwerkStapDrafPuntenPremie
Rebredca-Wonder1887,5787,5461
Vera van de Vinkwijk288877,56,5451
Willow Da Casa Vlietlanden37,5877,577442
Wildhoeve Trouble Jewel47,57,567,577,5432

Zes- en zevenjarige stamboekmerries:

MerriePlaatsRastypeBouwBespieringBeenwerkStapDrafPuntenPremie
Shakyra van het Hoornerveen1776777412

Stamboekmerries 8 jaar en ouder:

MerriePlaatsRastypeBouwBespieringBeenwerkStapDrafPuntenPremie
Odd18887,57745,51
Oasis Lucia S. van de Olde Maten287,57,57,57643,52

Stermerries tot 7 jaar:

MerriePlaats
Wiranda van Nuova1

Stermerries 7 jaar en ouder:

MerriePlaats
Heather Bonny van de Wijnvoorden1
Price de Knip2

Driejarige en oudere ruinen:

RuinPlaatsRastypeBouwBespieringBeenwerkStapDrafPuntenPremie
Knillis van het Westerkwartier1988788481

Erekampioenschap

MerrieGeen plaatsing, alleen erekampioen
Nena van het Westerkwartier1
Wildhoeve Ruby
Jacintha van het Hoornerveen
Hilsa Estella Jewel

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes