Aanpassing tarieven

Aanpassing tarieven

Net als iedereen heeft ook het NFPS helaas te maken met (soms flink) gestegen kosten. Dit is tijdens de jaarlijkse ALV al uitgebreid besproken. Het is de vereniging de afgelopen jaren steeds gelukt om de contributie en vele andere posten ongewijzigd te laten, maar nu ontkomen ook wij er niet aan om onze tarieven aan te passen.

Om de vereniging ook in de toekomst financieel gezond te houden, is er besloten om een inflatiecorrectie door te voeren. Bovendien zal er er voortaan jaarlijks gekeken worden in hoeverre een inflatiecorrectie noodzakelijk is.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om de tarieven niet harder dan noodzakelijk te laten stijgen en hopen op uw begrip. De nieuwe tarieven vindt u in de tarievenlijst.

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes