Informatie nieuwe registratie paarden

Informatie nieuwe registratie paarden

Per 21 april 2021 komen er nieuwe Europese regels rondom Identificatie & Registratie (I&R) van paarden. Dit heeft nogal wat consequenties voor paardenhouders en eigenaren.

Registreren van het paard

Het registreren van paarden gebeurt nu ook al via het chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort bij een paard. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi), zoals het NFPS. Zij mogen dit namens RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) regelen en registreren de gegevens van het paard in hun eigen database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen.

Wilt u nagaan of uw paarden in de Nederlandse database geregistreerd staat? In deze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kunt u het chipnummer of levensnummer van een paard intypen om te zien welke gegevens bekend zijn. Staat uw paard niet, of niet goed geregistreerd? Neem dan contact op met de ppi die het paspoort heeft uitgegeven. Die zorgt voor een goede eerste registratie in I&R. Is het paard geïmporteerd? Neem dan ook contact op met een Nederlandse ppi. Het buitenlandse paspoort blijft geldig. De ppi controleert het paspoort en zorgt voor de eerste registratie van uw paard in I&R. Een lijst met ppi’s staat op de RVO pagina Aanvragen en regels paardenpaspoort.

Registreren van de locatie(s) waar uw paarden gehouden worden

De nieuwe regelgeving houdt in dat alle locaties waar paarden worden gehouden in het centrale systeem moeten worden geregistreerd en een UBN krijgen. Een hobbyhouder moet dus ook een UBN aanvragen voor de locatie waar hij paarden houdt. Zie ook deze flowchart:

Voor het registreren van een locatie is het volgende nodig:

  1. De locatie moet een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebben
  2. De paarden die gehouden worden op de locatie moeten gekoppeld worden aan het UBN

Voor het aanvragen van een UBN is een adres nodig. Als een weiland geen adres heeft, wordt er gekeken naar de coördinaten. Er wordt bepaald over welk perceel het gaat en voor dat perceel komt er dan een UBN. Hiervoor kunt u contact opnemen met RVO.

UBN aanvragen of paarden registreren op bestaande UBN

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. U vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heeft u al een UBN? En wilt u de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doet u ook op mijn.rvo.nl. U vindt daar een handleiding waarin uitgelegd wordt hoe dit moet.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paardachtigen op het UBN aan te melden. De verwachting is dat dit vanaf 12 april 2021 mogelijk is.

Wie is verantwoordelijk voor welk deel van de registratie?

De houder van het paard is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het paard. In de meeste gevallen is dat de eigenaar van het paard. De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard in het I&R systeem. Wanneer de houder van het paard een paspoort aanvraagt of aanmeldt bij een ppi (zoals het NFPS), wordt het paard via de ppi in de centrale database opgenomen.

De houder van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie waar paarden gehouden worden. De houder van een locatie is de eigenaar, de huurder of de bruiklener van een locatie. Dit kan dezelfde persoon zijn als de houder van het paard, maar dat hoeft niet. De houder van de locatie kan ook de pensionstalhouder zijn, of bijvoorbeeld de eigenaar van het weiland waarop uw paarden staan.

Hoe melden

Staat het paard goed geregistreerd (via een ppi)? Dan moet het paard gekoppeld worden aan een UBN. Dit kan vanaf 12 april 2021. Via Paarden melden op mijn.rvo.nl komt u in I&R. Hier kunt u meldingen doorgeven, bekijken, herstellen en de status van een dier opvragen. U vindt daar een handleiding waarin we stap voor stap uitleggen hoe u een paard aanmeldt op uw UBN. Lees deze goed door voordat u begint met aanmelden.

Voor het doorgeven van meldingen heeft u gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier en de datum nodig.

Bedrijfsmanagementsysteem (BMS)

Meldingen kunt u ook doorgeven via een BMS. Veel van deze systemen voeren gegevens direct door in I&R. U hoeft de gegevens dan maar een keer in te voeren. Het is belangrijk dat u controleert of het BMS de meldingen goed doorgeeft in het I&R-systeem. Als dit niet zo is, vraag dan uw softwareleverancier.

Wat en wanneer melden

In het I&R-systeem geeft u verschillende soorten meldingen door op mijn.rvo.nl. Als houder van een locatie moet u binnen 7 kalenderdagen een melding doorgeven. De dag van de gebeurtenis is altijd dag 0. De melding moet dan uiterlijk de 7e kalenderdag binnen zijn. Klik op Paarden Aan- en afmelden om het programma te starten. Gaat u een paard importeren of exporteren? Klik dan op Import of export Melden.

Melden in het I&R-systeem doet u alleen als het dier langer dan 30 dagen van locatie verandert. Is een dier korter dan 30 dagen ergens anders? Dan houdt u dit bij in het bedrijfsregister (uw eigen administratie). Hoe u dit doet is vormvrij. U bewaart het bedrijfsregister en bijbehorende documenten minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing. Dit geldt voor alle houders, slachterijen, veemarkten en verzamelplaatsen. Ook als u de dieren voor de hobby houdt.

Geboortemelding

Wordt er bij u een veulen geboren? De geboorte van het veulen meldt u niet in I&R. Dit doet een ppi (zoals het NFPS) voor u nadat deze het paspoort heeft uitgegeven. U moet het veulen daarna nog wel aanmelden bij de bijbehorende UBN. Kies daar voor Paarden eerste keer op UBN Aanmelden.

Overlijden paard

Is uw paard overleden? Dan moet het dier afgemeld worden. Een slachtmelding wordt door het slachthuis geplaatst. U meldt alleen de afvoer naar het slachthuis. Dit doet u met een afvoermelding op mijn.rvo.nl. Is er sprake van afvoer naar Rendac? Rendac geeft de doodmelding niet door aan I&R. Stuur het paspoort terug naar de paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi).

Meer informatie, handige links

RVO – alles over de identificatie en registratie van dieren

RVO – UBN registreren en wijzigen

RVO – paarden melden

RVO – zoekfunctie om te kijken of uw paard juist geregistreerd staat

Sectorraad paarden – vraag en antwoord

ZLTO heeft samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 27 januari een webinar georganiseerd. Deze is terug te kijken op https://zlto.webinargeek.com/webinar/replay/d3SuY_xw9Os/ . Er is ook een Vraag en Antwoord van ZLTO te lezen.

U kunt ook informatie vinden op de website van het KWPN.

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes